Úvodní stránka>Služby>Servis, opravy a údržba

Pro spolehlivý chod a dlouhou životnost klimatizací je doporučeno provádět pravidelný servis celého chladicího systému. Na námi dodané a instalované klimatizace poskytujeme obvykle záruční lhůtu dva roky. Za zvýhodněných podmínek nabízíme servisní smlouvu s prodloužením záruční doby o jeden rok. Servisní údržba zabezpečí bezproblémový provoz klimatizací a efektivní využití klimatizace jak pro chlazení, tak pro topení. Přispívá k zajištění optimální spotřeby energie a prodlouží životnost celého zařízení. Důležitou součástí prohlídky je vyčištění všech filtrů. Zanedbání pravidelné servisní údržby vede ke snížení výkonu klimatizace, zvýšení hlučnosti a nadměrnému opotřebení kompresoru, případně havárii zařízení.

Klimatizace je zařízení, které by mělo podléhat pravidelné údržbě. Pravidelná údržba a čištění přispívá ke snižování spotřeby energie. V případě, že je klimatizace zanesena, dochází k razantnímu snižování účinnosti, postupně se ucpává průchodnost výměníkem, také se zvyšuje tlak v klimatizačním okruhu, což vede až k neúměrnému zatížení, přehřívání kompresoru. Důsledkem tohoto přetížení může být až poškození hlavních součástí systému.

Po každé sezoně navrhujeme provést důkladnou prohlídku a kontrolu všech funkcí. Navrhujeme vyčistit klimatizaci nejméně jednou ročně, nebo vždy pokud byla dlouhodobě používána. V nádobce pro kondenzát se hromadí vlhkost z místnosti a následně mohou vznikat usazeniny a na nich různé plísně a bakterie. Pravidelná údržba, kontrola všech částí a čištění filtrů je proto jedním z nejdůležitějších úkonů při provádění servisních prohlídek.

Výhody u pravidelně servisovaných klimatizací:

  •   Podstatná úspora elektrické energie
  •   Prodloužení životnosti systému
  •   Udržování výkonu na maximální hodnotě

Pořadí pro příjem na servis a údržbu klimatizací prováděné naší firmou:

  1. nejdříve řešíme smluvní a havarijní servis pro technologie a zařízení (servery, laboratoře, výrobní provoz atd.)
  2. upřednostníme naše montáže klimatizací (je to z důvodu servisních smluv, dali nám důvěru pro montáž, naše znalost prostředí)
  3. havarijní opravy kde hrozí vznik škody (teče voda z klimatizace, topí se čokoláda, přehřívá se styková místnost rozvaděčů výrobní linky, chlazení obráběcího centra, atd.)
  4. až na konecprovádíme servis námi nemontovaných zařízení kde ovšem musíme provést diagnostiku co vlastně je vadné, jak je montáž provedena, kde jsou jednotky (venkovní, vnitřní, čerpadla kondenzátu), jak jsou napojeny atd. - tohle vše je za vyšší vstupní příplatek do naší databáze pro servis a správu klimatizací.

 

Servisní činnost.

 
Výměna zastaralé klimatizace za novou pomocí zvedací plošiny.Výměna zastaralé klimatizace za novou pomocí zvedací plošiny.
Neutěsněn průchod na průrazu pro venkovní jednotku..Neutěsněn průchod na průrazu pro venkovní jednotku..
Zanechány zbytky z montáže na vnitřní kazetové jednotce.Zanechány zbytky z montáže na vnitřní kazetové jednotce.
Úplně ucpaný výměník venkovní jednotky.Úplně ucpaný výměník venkovní jednotky.
Venkovnka kompletně zaneřáděná, funkční zůstal pouze bok....Venkovnka kompletně zaneřáděná, funkční zůstal pouze bok....
Zlomená měděná trubka rozvodů klimatizace.Zlomená měděná trubka rozvodů klimatizace.