Úvodní stránka>Služby>Servis, oprava a údržba klimatizací

Pro spolehlivý chod a dlouhou životnost klimatizací je doporučeno provádět pravidelný servis celého chladicího systému. Na námi dodané a instalované klimatizace poskytujeme obvykle záruční lhůtu dva roky. Za zvýhodněných podmínek nabízíme servisní smlouvu s prodloužením záruční doby o jeden rok. Servisní údržba zabezpečí bezproblémový provoz klimatizací a zabezpečí efektivní využití klimatizace jak pro chlazení, tak pro topení. Přispívá k zajištění optimální spotřeby energie a prodlouží životnost celého zařízení. Důležitou součástí prohlídky je vyčištění všech filtrů. Zanedbání pravidelné servisní údržby vede ke snížení výkonu klimatizace, zvýšení hlučnosti a nadměrnému opotřebení kompresoru.

Klimatizace je zařízení, které by mělo podléhat pravidelné údržbě. Pravidelná údržba a čištění přispívá ke snižování spotřeby energie. V případě, že je klimatizace zanesena, dochází k razantnímu snižování účinnosti, postupně se ucpává průchodnost výměníkem, také se zvyšuje tlak v klimatizačním okruhu, což vede až k neúměrnému zatížení-přehřívání kompresoru. Důsledkem tohoto přetížení může být až poškození hlavních součástí systému.

Po každé sezoně navrhujeme provést důkladnou prohlídku a kontrolu všech funkcí. Navrhujeme vyčistit klimatizaci nejméně jednou ročně, nebo vždy pokud byla dlouhodobě používána. V nádobce pro kondenzát se hromadí vlhkost z místnosti a následně mohou vznikat uszeniny a na nich různé plísně a bakterie. Pravidelná údržba, kontrola všech částí a čištění filtrů je proto jedním z nejdůležitějších úkonů při provádění servisních prohlídek.

Výhody u pravidelně servisovaných klimatizací:

             - Podstatná úspora elektrické energie

             - Prodloužení životnosti systému

             - Udržování výkonu na maximální hodnotě

Servisní činnost.

 
Ranní příprava na výjezdRanní příprava na výjezd
Příprava před výjezdem.Příprava před výjezdem.
Výměna zastaralé klimatizace za novou pomocí zvedací plošiny.Výměna zastaralé klimatizace za novou pomocí zvedací plošiny.
Neutěsněn průchod na průrazu pro venkovní jednotku..Neutěsněn průchod na průrazu pro venkovní jednotku..
Zanechány zbytky z montáže na vnitřní kazetové jednotce.Zanechány zbytky z montáže na vnitřní kazetové jednotce.
Úplně ucaný výměník venkovní jednotky.Úplně ucaný výměník venkovní jednotky.
Venkovnka kompletně zaneřáděná, funkční zůstal pouze bok....Venkovnka kompletně zaneřáděná, funkční zůstal pouze bok....
Zlomená měděná trubka rozvodů klimatizace.Zlomená měděná trubka rozvodů klimatizace.