Úvodní stránka>Služby>Servis, oprava a údržba klimatizací

Pro spolehlivý chod a dlouhou životnost klimatizací je doporučeno provádět pravidelný servis celého chladicího systému. Na námi dodané a instalované klimatizace poskytujeme obvykle záruční lhůtu dva roky. Za zvýhodněných podmínek nabízíme servisní smlouvu s prodloužením záruční doby o jeden rok. Servisní údržba zabezpečí bezproblémový provoz klimatizací a zabezpečí efektivní využití klimatizace jak pro chlazení, tak pro topení. Přispívá k zajištění optimální spotřeby energie a prodlouží životnost celého zařízení. Důležitou součástí prohlídky je vyčištění všech filtrů. Zanedbání pravidelné servisní údržby vede ke snížení výkonu klimatizace, zvýšení hlučnosti a nadměrnému opotřebení kompresoru.